ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Χ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ

[. . .] Εδώ και μερικά χρόνια, πολλοί φίλοι και αγωνισταί της Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1944, με παράπονο μου τονίζουν ότι είναι ανάγκη να γραφή η πραγματική ιστορία της Εθνικής Οργανώσεως Χ, την οποία θα ετολμούσα να χαρακτηρίσω ως την σπουδαιοτέραν οργάνωσιν εθνικής αντιστάσεως εσωτερικού, η οποία ηγωνίσθη δια την Ελλάδα και ΜΟΝΟΝ δια την Ελλάδα. Η Οργάνωσις Χ, από της ιδρύσεώς της τον Ιούνιον του 1941 μέχρι της διαλύσεώς της τον Δεκέμβριο 1944, υπό την συνετήν καθοδήγησιν του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου και την στρατιωτικήν ηγεσίαν του αειμνήστου αντισυνταγματάρχου πεζικού επιτελάρχου της ΙΙας Μεραρχίας Πεζικού και βραδύτερον θρυλικού αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα Διγενή, έμεινε ως γνωστόν μακράν πάσης πολιτικής αναμείξεως, πιστή πάντοτε εις την εκάστοτε νόμιμον Ελληνικήν κυβέρνησιν υπό τον βασιλέα Γεώργιον Β΄, που ευρίσκετο εις το Κάϊρον της Αιγύπτου, όταν οι σύμμαχοί μας Άγγλοι ηρνήθησαν την εγκατάστασιν τούτων εις Κύπρον. [. . .] (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΘΕΣΙΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Σχόλια