28Η ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ

Τῆς Ἐλευθερίας Λ. Παπαγαρυφάλλου

Ἦταν πρωί τοῦ Ὀκτώβρη, μιά παγωμένη αὐγή
πού ὁ Ντούτσε μᾶς ἔστειλε δόλια διαταγή.

Ἤθελε νά περάσουν στρατεύματα Ἰταλικά
μέσα ἀπ' τῆς Ἑλλάδας τά χώματα τά Ἱερά.
Κυβερνήτης καί λαός εἶπαν τό μέγα «ΟΧΙ»
ξαναζήσαμε οἱ Ἕλληνες τό ἱστορικό «Μολών Λαβέ»
καί ὁ Λεωνίδας ὁ ἀρχαῖος ξανάγινε νέος.
Μέ μία φωνή, μέ μία ψυχή, ὅλοι μαζί κι ἀντάμα
ξεκίνησαν περήφανοι γιά τό μεγάλο θάμα
πάνω στῆς Πίνδου τά βουνά, τά πολυχιονισμένα
ξαναρχίσανε αἱματηρές μάχες τοῦ Εἰκοσιένα.
Μία ἰαχή ἀντιλαλεῖ ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη
τήν παίρνουνε οἱ κορφές τήν παίρνουν οἱ ραχοῦλες
καί στά χωριά μας νιώθουν ὑπερήφανες οἱ μανοῦλες.
«Ἀέρα» κραύγαζαν μ' ἐφ' ὅπλου λόγχη
οἱ ἡρωικοί φαντάροι μας στήν ἀψιλή τήν κόγχη.
Μάχες σκληρές, μάχες θανατηφόρες
πού δόξασαν τούς Ἕλληνες μ' εὐχές οὐρανοφόρες.
Γενναῖες Ἠπειρώτισσες καλά ζαλικωμένες
μετέφεραν στούς ὥμους τους ἐφόδια καί σφαῖρες
πάνω στά κακοτράχαλα βουνά τίς δύσκολες τίς μέρες.

Ὑποχωροῦν οἱ Ἰταλοί καί τρέχουν νά σωθοῦνε
καί προσπαθοῦν ὅπως-ὅπως νά κρυφτοῦνε.
Ὁ Μουσολίνι χάθηκε καί φάνηκε ὁ Χίτλερ
μέ τά στούκας τά πολλά καί τ' ἅρματα μάχης.

Κι οἱ μάχες οἱ αἱματηρές μετριώντανε μέ Ρίχτερ
στό Ρούπελ τό ἡρωϊκό ἔγινε χαλασμός
καί μέσα στά ὑπόγειά του ἀντιστάθηκε ὁ στρατός.
Στιγμές ἀνεπανάληπτες στιγμές ἱστορικές
«νικήθηκαν» οἱ Ἕλληνες ἀπό δυνάμεις πιό ἰσχυρές.

Δίδαξαν ὅμως γιά πολλοστή φορά στήν Ἱστορία
ὅτι «οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες».
Ὅπως τό διακήρυξε ὁ Ἄγγλος Πρωθυπουργός
καί τό βροντοφώναζε ὁ ἀγγλικός λαός
ἡ ἀνθρωπότητα ἔσκυψε εὐλαβικά τό γόνυ
στούς Ἥρωες πού ἡ παγκόσμια ἱστορία τούς καμαρώνει.
Οἱ «ἡττημένοι» Ἕλληνες, ὅπως τοῦ Λεωνίδα
ξανάδωσαν στήν ἀνθρωπότητα τή ζείδωρη ἐλπίδα.


ΣΗΜ. Τό ποίημα αὐτό περιλαμβάνεται στήν ποιητική μου Συλλογή «Προσεγγίσεις» πού μόλις κυκλοφορεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις «Πελασγός» - Ι. Γιαννάκενας.

Σχόλια