Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ "Χ"


Η αναγνώριση της αντιστασιακής δράσης της Οργάνωσης "Χ" που δημιούργησε ο Γεώργιος Γρίβας στην διάρκεια της κατοχής, πραγματοποιήθηκε  από τον Βασιλιά Παύλο στις 10 Μαρτίου 1950.

Σχόλια