Παρουσίαση βιβλίου "Ασυρματιστής σε μυστική αποστολή"

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Οἱ ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα σᾶς προσκαλοῦν στήν παρουσίαση τοῦ ἱστορικοῦ ἀφηγήματος τοῦ Χρήστου Γ. Μαλτέζου μέ τίτλο, 
ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΕ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
(Πού ἀναφέρεται στή μυστική δράση, καθώς καί στό ἡρωικό τέλος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ὀργάνωσης «ΜΙΔΑΣ 614», Ἰωάννη Τσιγάντε, καί τῶν ἀσυρματιστῶν Κωνσταντίνου Ρούσσου, Ματθαίου Μ. Ἀνδρόνικου, Θεόδωρου Λιάκου καί Μάριου Δανιηλίδη)

Γιά τό βιβλίο θά μιλήσουν: 
ὁ Ταξχος ἐ.ἀ. - συγγραφέας Χρῆστος Νοταρίδης, 
καί ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου Χρῆστος Γ. Μαλτέζος
Συντονίζει ὁ Σπῦρος Δημητρίου, συγγραφέας. 

Ἡ ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, 6.00 μ.μ., στό Polis Art Café – Αἴθριο Ἀρσακείου Μεγάρου (Στοά Βιβλίου), Πεσματζόγλου 5.

Ἡ παρουσία σας θά εἶναι χαρά καί τιμή γιά ὅλους μας.
Εἴσοδος Ἐλεύθερη.

Σχόλια